Historia i autorzy strony „Open Up The Can Of Worms About Canine Ownership... Advice Number 32 Of 893”

Skocz do: nawigacja, szukaj

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 05:44, 25 wrz 2021EliseF5820509305 (dyskusja | edycje). . (5556 bajtów) (+5556). . (Utworzono nową stronę "Never give your dog milk! It's not necessary for his body and he doesn't have the proper enzymes to digest it anyway. Feeding your dog cow's milk can lead to chronic dia...")